Yhdessä elämään -kasvatusyhteistyömalli

Toiminnalla pyritään tehostamaan kaikkien lasten kasvuympäristössä vaikuttavien tahojen yhteistyötä.

 • Lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä.
 • Kasvatusvastuu kuuluu aina kodille.
 • Yhteistyöstä kasvatustyöhön löytyy uusi ilo ja tulevaisuudentoivo.
 • Kukaan ei ole kasvatustyössään yksin.
 • Yhteistyöllä kasvatamme entistä yhteiskuntakelpoisempia eurokansalaisia.

Pääteemoja:

 1. Hyvät käytöstavat ja asiallinen kielenkäyttö
 2. Koulukiusaamisen estäminen
 3. Näpistelyn minimointi
 4. Lapsen ja nuoren suojeleminen päihteiltä
 5. Lapsen ja nuoren suojeleminen liian varhaisilta seksisuhteilta
 6. Ilkivallan vähentäminen
 7. Ympäristön suojelu

Uudenlainen yhteistyö:

Yhteistyö on lähtenyt liikkeelle vanhempien aloitteesta, mutta alusta pitäen tarkoituksena on ollut saada koulun ja kotien lisäksi mukaan kaikki ne tahot, jotka lasten kasvatukseen tavalla tai toisella osallistuvat: esiopetus ja päivähoito, äitiysneuvolat, lastenneuvolat, sosiaalitoimi, poliisi, erilaiset kerhot ja harrastepiirit, urheiluseurat, kylätoimikunnat, seurakunta, kunnan vapaa-aikatoimi, linja-autonkuljetta­jat, kauppiaat ja muut yrittäjät. Tavoitteet ovat yksinkertaisia ja yleisesti hy­väksyttyjä, siksi ne sopivat kaikkien yhteistyötahojen toimintaperiaatteisiin. Tärkeintä hankkeessa on ollut yhteisistä kasvatustavoitteista sopiminen näin laajasti. Poliisi on tullut mukaan tehostaen omaa ennalta­ehkäisevää työtään.

Miksi yhteistyö?

Kampanjan tavoite, kasvattaa rehtejä ja vastuuntuntoisia, heikompia puolustavia lapsia ja nuoria on toki aina ollut kotien ja koulun tärkeiden kasvatustavoitteiden joukossa. Ilman käytännön tekoihin johtavaa laajaa yhteistyötä tavoite voi jäädä kauniiksi sanoiksi. Voimavarat projektin toteuttamiseen ovat myös aina olleet olemassa, nyt ne on tiedostettu ja otettu käyttöön. Vanhempien verkosto tukee kasvatustyötä, jolloin lapsen tai aikuisen ei tarvitse jäädä yksin tai syrjäytetyksi.

Kasvatusyhteistyön painottaminen tukee sekä koulun, että kotien kasvatustyötä. Lasten elinympäristön yhteiset pelisäännöt lisäävät turvallisuutta. Projekti kannustaa vanhempia keskustelemaan keskenään kasvatusasioista ja jopa sopimaan yhteisistä menettelyistä. Kaikilla vanhemmilla on kasvatustehtävässään vaikeita asioita, joiden ratkomiseen tarvitaan tukea toisilta vanhemmilta. Vaikka kodit ja koulu tekevät yhteistyötä, lopullinen vastuu on kuitenkin kodeilla.