Uudenlainen yhteistyö

Voimavarat ja työkalut luottamuksen ja positiivisen yhteisöllisyyden rakentamiseen löytyvät kaikkialla omasta lähiyhteisöstä. Erilaisten ihmisten kohtaamisen ja yhteistyön avulla tiedostamattomat voimavarat otetaan käyttöön. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin.

Yhdessä elämään on suomalaista sosiaalisen pääoman rakentamistyötä.

(Professori Lea Pulkkinen, Mukavaa yhdessä, PS-Kustannus, 2002)

Sosiaalinen alkupääoma koostuu kolmesta lapsen kasvuympäristössä vaikuttavasta tekijästä: yhteiset arvot ja normit, yhteisön tuki eli sosiaaliset verkostot ja luottamus. Toimenpiteet jotka edesauttavat em. tekijöiden kehittymistä järjestäytyneen yhteiskunnan pelisääntöjen suunnassa, tukevat lasten ja nuorten kehittymistä entistä yhteiskuntakelpoisemmiksi kansalaisiksi.

(Prof. Lea Pulkkinen, Mukavaa yhdessä, PS-Kustannus, 2002)

Markku T.Hyyppä avaa mullistavia näkökulmia Me -hengen ja hyvinvoinnin vaikutuksiin. Me -hengen vahvistama yhdessä toimiminen edistää terveyttä ja pidentää ikää yhtä tehokkaasti kuin tupakoimattomuus ja tehokkaammin kuin laihduttaminen.

(Kansanterveyslaitoksen tutkija Markku T.Hyyppä, Me -hengen mahti, PS-Kustannus, 2005, takakansi)

Tehokkaimmin investoimme sosiaaliseen pääomaan jos luovumme lasten kaltoin kohtelusta.

(Markku T.Hyyppä)

Sosiaalinen pääoma vertautuu muihin pääomalajeihin kuten luonnonvaroihin ja tuotantopääomaan siinä, että sen runsaampi esiintyminen ja samalla käytettävyys näyttäisivät parantavan talouden toimintakykyä. Samalla sillä on muitakin tuotoksia, kuten yhteisön jäsenten parempi terveys ja hyvä elämä.

(Kansanterveyslehti 2006, Jussi Simpura, Tilastokeskus, Elinolot yksikkö)