Tavoitteet

 

  • Tehostaa yhteistyötä kaikkien lapsen elinympäristössä vaikuttavien tahojen kanssa.
  • Tukea sekä kotien että koulujen kasvatustyötä.
  • Pyrkiä siihen, että lapsi tottuu alusta alkaen, kaikkialla, niihin sääntöihin, joita hänen on myöhemmin muualla yhteiskunnassa noudatettava.
  • Kasvattaa rehtejä ja vastuuntuntoisia, heikompia puolustavia lapsia ja nuoria.
  • Kasvattaa entistä yhteiskuntakelpoisempia eurokansalaisia.
  • Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on myös vaikuttaa yhteiskunnan lapsi- ja perhepolitiikkaan niin, että lapsinäkökulma huomioitaisiin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.